PINNACLE sp. z o.o.
ul. Kapita?ska 3a
71-602 Szczecin
Poland

tel.   +48 91 432 91 40
    +48 91 432 91 45
fax   +48 91 489 19 18


 
Serwis

Do wszystkich urz?dze? SPLIT-O-MAT indywidualnie opracowujemy plany konserwacji. PINNNCLE oferuje swoim klientom szereg us?ug, szeroko rozumianych jako serwis. Do dyspozycji stawia wykwalifikowany zespó? serwisowy, posiadaj?cy pozwolenia i certyfikaty zapewniaj?ce wysok? jako??s us?ug oferowanych przez PINNACLE.

Us?ugi serwisowe:zdjecia_opisowe->serwis

  • Konserwacja i obs?uga instalacji
  • Dostawa cz??ci zamiennych
  • Chemikalia i ?rodki eksploatacyjne
  • Optymalizacja procesu
  • Szkolenia

 

 

zdjecia_opisowe->realizacje

Realizacje


zdjecia_opisowe->produkty

 Produkty


 zdjecia_opisowe->uslugi

 Us?ugi

 


FirmaProduktyRealizacjeUs?ugiChemikaliaAktualno?ciGaleriaKontaktEmail
Serwis
www.gryf.pl
Data aktualizacji: 2022-10-04 08:02:59
tre?ci? naszego serwisu s?: urz?dzenia, instalacje, do oczyszczania ?cieków, produkty, obróbka ?cieków przemys?owych, SPLIT-O-MAT, chemikalia, materia?y eksploatacyjne do oczyszczania ?cieków