PINNACLE sp. z o.o.
ul. Kapita?ska 3a
71-602 Szczecin
Poland

tel.   +48 91 432 91 40
    +48 91 432 91 45
fax   +48 91 489 19 18


 

In?ynieria wodno-?ciekowa

Standardowe urz?dzenia do oczyszczania ?cieków przemys?owych SPLIT-O-MAT®

Kompetencja, Jako??, Innowacja


Od ponad 15  lat oferujemy zak?adom z wielu ga??zi przemys? standartowe urz?dzenia do obróbki ?cieków przemys?owych SPLIT-O-MAT.  zapewniamy naszym klientom us?ugi z zakresu doradztwa, planowania, realizacji, pilota?u, pomoc w uzyskiwaniu zezwole?, a podczas eksploatacji serwis lub zarz?dzanie instalacj?.

Aktualno?ci:

 

zdjecia_opisowe->realizacje

Realizacje


zdjecia_opisowe->produkty

 Produkty


 zdjecia_opisowe->uslugi

 Us?ugi

 


FirmaProduktyRealizacjeUs?ugiChemikaliaAktualno?ciGaleriaKontaktEmail
HomeInformacje o Firmie
www.gryf.pl
Data aktualizacji: 2022-10-04 08:02:59
tre?ci? naszego serwisu s?: urz?dzenia, instalacje, do oczyszczania ?cieków, produkty, obróbka ?cieków przemys?owych, SPLIT-O-MAT, chemikalia, materia?y eksploatacyjne do oczyszczania ?cieków