PINNACLE sp. z o.o.
ul. Kapitańska 3a
71-602 Szczecin
Poland

tel.   +48 91 432 91 40
    +48 91 432 91 45
fax   +48 91 489 19 18


 
Oczyszczanie ścieków z produkcji tektury falistej

Dla Zakładu STORA ENSO Łódź , zajmującego się produkcją tektury falistej i opakowań, zrealizowaliśmy podczyszczalnię ścieków typu SPLIT-O-MAT produkty->SPLIT-O-MAT-SOM-32003200.
Ścieki z tej branży charakteryzują się przede wszystkim dużą zawartością parametru Chzt oraz zawiesiny.

Ścieki z poszczególnych etapów produkcji gromadzone są w zbiorniku buforowym . Następnie pompowane są do reaktora typu urządzenia SPLIT-O-MAT 3200.

W procesach mechaniczno-chemicznego oczyszczania następuje rozkład związków organicznych. Powstający osad nadmierny zostaje oddzielony w zbiorniku sedymentacyjnym i jest następnie odwodniony za pomocą komorowej prasy filtracyjnej.

Oczyszczone ścieki zostają odprowadzone do kanalizacji.

Instalacja charakteryzuje się:

  • kompaktową budową,
  • wysoką sprawnością i elastycznością prowadzonego procesu oczyszczania ścieków
  • wysoką redukcja parametru Chzt
  • odbarwieniem ścieków.

List referencyjny:

zdjecia_opisowe->list referencyjny STORA ENSO

do ściągnięcia lub obejrzenia w pliku pdf:

ikonki->ikona acrobat pdf

 

 

zdjecia_opisowe->realizacje

Realizacje


zdjecia_opisowe->produkty

 Produkty


 zdjecia_opisowe->uslugi

 Usługi

 


FirmaProduktyRealizacjeUsługiChemikaliaAktualnościGaleriaKontaktEmail
STORA ENSO ŁódźBAUMIT Łowicz
www.gryf.pl
Data aktualizacji: 2020-06-30 10:59:19
treścią naszego serwisu są: urządzenia, instalacje, do oczyszczania ścieków, produkty, obróbka ścieków przemysłowych, SPLIT-O-MAT, chemikalia, materiały eksploatacyjne do oczyszczania ścieków