PINNACLE sp. z o.o.
ul. Kapita?ska 3a
71-602 Szczecin
Poland

tel.   +48 91 432 91 40
    +48 91 432 91 45
fax   +48 91 489 19 18


 
Urz?dzenia do obróbki ?cieków przemys?owych

Split-O-Mat

 powrót
Split-O-Mat® SOM 1500


Wydajno??: 0,5 - 8 m3/dob?*
Typ instalacji: pojemno?? 1.500 l, zautomatyzowana
Chemikalia: chemikalia i ?rodek wspomagaj?cy flokulacj? / ?rodek do rozdzia?u Envifloc®
Wymiary: 220 x 97 x 175 cm (D?. x Szer. x Wys.)
Zastosowanie: m.in. przemys? metalowy, przemys? farbiarski / lakierniczy, przemys? chemiczny, rozwi?zania dostosowane do potrzeb klienta
   
 

* W zale?no?ci od stopnia zanieczyszczenia ?cieków

 

zdjecia_opisowe->realizacje

Realizacje


zdjecia_opisowe->produkty

 Produkty


 zdjecia_opisowe->uslugi

 Us?ugi

 


FirmaProduktyRealizacjeUs?ugiChemikaliaAktualno?ciGaleriaKontaktEmail
www.gryf.pl
Data aktualizacji: 2022-08-14 05:31:44
tre?ci? naszego serwisu s?: urz?dzenia, instalacje, do oczyszczania ?cieków, produkty, obróbka ?cieków przemys?owych, SPLIT-O-MAT, chemikalia, materia?y eksploatacyjne do oczyszczania ?cieków