PINNACLE sp. z o.o.
ul. Kapita?ska 3a
71-602 Szczecin
Poland

tel.   +48 91 432 91 40
    +48 91 432 91 45
fax   +48 91 489 19 18


 
Urz?dzenia do obróbki ?cieków przemys?owych

Split-O-Mat

 powrót
Split-O-Mat® SOM 2000


Wydajno??:   0,95 - 20 m3/dob?*
Typ instalacji: pojemno?? 900 l, zautomatyzowana
Chemikalia: Envifloc®
Wymiary: 260 x 135 x 180 cm (L x B x H)
Zastosowanie: m.in. du?e zak?ady mechaniczne, zak?ady transportowe, zak?ady metalowe
   
 

* W zale?no?ci od stopnia zanieczyszczenia ?cieków

 

zdjecia_opisowe->realizacje

Realizacje


zdjecia_opisowe->produkty

 Produkty


 zdjecia_opisowe->uslugi

 Us?ugi

 


FirmaProduktyRealizacjeUs?ugiChemikaliaAktualno?ciGaleriaKontaktEmail
www.gryf.pl
Data aktualizacji: 2022-08-14 05:31:44
tre?ci? naszego serwisu s?: urz?dzenia, instalacje, do oczyszczania ?cieków, produkty, obróbka ?cieków przemys?owych, SPLIT-O-MAT, chemikalia, materia?y eksploatacyjne do oczyszczania ?cieków