PINNACLE sp. z o.o.
ul. Kapita?ska 3a
71-602 Szczecin
Poland

tel.   +48 91 432 91 40
    +48 91 432 91 45
fax   +48 91 489 19 18


 
Chemikalia i materia?y eksploatacyjnePINNACLE oferuje produkty, których skuteczno?? potwierdzona zosta?a w warunkach laboraotryjnych oraz w praktyce. Naszym Klientom proponujemy indywidualny dobór chemikaliów, który zapewni najbardziej efektywn? prac? instalacji.

zdjecia_opisowe->Chemikalia Korzy?ci dla naszych Klientów to:

  • Stabilne prowadzenie procesu produkcji
  • Optymalne warunki pracy
  • Minimalizacja zak?óce? pracy
  • ?atwo?? obs?ugi
  • Optymalny podzia? na chemikalia p?ynne i w proszku
  • Minimalizacja kosztów eksploatacyjnych

 


 

zdjecia_opisowe->realizacje

Realizacje


zdjecia_opisowe->produkty

 Produkty


 zdjecia_opisowe->uslugi

 Us?ugi

 


FirmaProduktyRealizacjeUs?ugiChemikaliaAktualno?ciGaleriaKontaktEmail
www.gryf.pl
Data aktualizacji: 2022-10-04 08:02:59
tre?ci? naszego serwisu s?: urz?dzenia, instalacje, do oczyszczania ?cieków, produkty, obróbka ?cieków przemys?owych, SPLIT-O-MAT, chemikalia, materia?y eksploatacyjne do oczyszczania ?cieków